Yeni Zelanda'daki Otago Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, fosil bir lemur maymunun dişlerini inceledi.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Ian Towle keşfettikleri yeni bulgular için şunları söyledi: "Lemur maymun Archaeolemur'un, tımar için ağzın önünde bir "diş tarağı" olmaması gibi günümüz lemurlarında görülmeyen yeni anatomik özelliklere sahiptiler."

"Bu soyu tükenmiş lemurlar, bugün yaşayanlardan çok farklı. Ayrıca insanlar da dahil olmak üzere maymunlar ve primatlar ile büyüleyici benzerlikler gösteriyorlar” 

lemur maymtn (1)

American Journal of Biological Anthropology'de yayınlanan çalışma, 447 dişteki yontma şekillerini diğer primatlarınkilerle karşılaştırarak Archaeolemur'un diyetini değerlendirmeyi ele aldı.

Plastik çöplerden sabun üretilecek! Plastik çöplerden sabun üretilecek!

Diş kullanma alışkanlıkları Neandertallerler ile örtüştü

Dişte keşfedilen şekiller, babunları andıran dişlere sahip bu olağanüstü soyu tükenmiş lemurların aynı Neandertallere benzer birer diş yontma modelini ortaya çıkardı.

"Archaeolemur diş yontma modelleri, ön dişlerinde önemli kırıklar gösteren, genellikle tek bir dişte çok sayıda olan pritmatlardan farklıdır"

"Benzer diş kırılma modelleri, Neandertaller gibi fosil homininlerde gözlemleniyor. Tipik olarak, Neandertallerdeki bu diş kırılma olayları alet kullanma davranışlarıyla alakalı olduğu düşünülüyor”

Sonuçlar, Archaeolemur ile ilgili daha önceki araştırmalarla uyumluluk gösteriyor, özellikle de büyük ve sağlam ön dişlerinin, sert ve katı yiyecekler içeren bir diyeti sürdürmek için kullanılmış olabileceğinin en büyük kanıtı.

lemur maymtn (2)

Dr. Towle bu çalışmanın, Neandertal dişlerindeki yüksek kırık oranlarını mutlaka açıklamadığı yönündeki "büyüleyici olasılığı" gündeme getirdiğini düşünüyor.

"Archaeolemur, diş yontma alışkanlıkları Neandertaller ile benzerlik gösteriyor, ancak bu tür aletleri kullanabileceklerini veya kullanabileceklerini gösteren hiçbir kanıt yok."

"Nesli tükenmiş primatları incelemek, yalnızca onların beslenme biçimleri ve davranışları hakkında çok önemli bilgiler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda kendi evrimsel tarihimizi de aydınlatıyor."

Kafatası ve diş şeklindeki örtüşme ve diyet ve davranıştaki potansiyel benzerlikler göz önüne alındığında, Archaeolemur'un 100 yıl önce Madagaskar'da ilk keşfedildiğinde bir maymun olduğunun düşünülmesi belki de şaşırtıcı bir durum değildir.

"Archaeolemur, maymunlar ve insansı maymunlarla dikkate değer benzerlikler gösteren yakınsal evrimin parlak bir örneğidir. Bu tür aynı zamanda Madagaskar'daki lemurların ne ölçüde çeşitli ekolojik nişlere dönüştüğünün önemini de vurguluyor.