Daha önce hiç dikkat ettiniz mi bilmiyoruz ama erkekler genelde pinkiklerde, doğa yürüşylerinde ya da sahilde yürürken daha fazla yiyecek tüketir. İşte bilim insanları bunun nedenini öğrenmek için bir araştırma yaptı.

Tel Aviv Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, güneş ışığına uzun süre maruz kalmanın erkeklerde daha fazla acıkmaya sebep olduğu fakat kadınlarda böyle bir durumun olmadığı ortaya çıktı. Araştırmacılar, bu durumun sebebinin erkeklerde ve kadınlarda metabolik mekanizmaların farklı şekilde çalışmasına bağladı.

Erkekler neden kadınlardan daha çok acıkıyor?

Bilim insanları ve araştırmacılara göre, sadece insanlarda değil hayvanlarda da türün erkek üyeleri, güneşe maruz kalmaları durumunda p53 adlı bir proteini vücut içerisinde serbest bırakıyor. Bu protein, güneş ışınlarının deride oluşturduğu DNA bozulmalarını tamir etmek için görevlendiriliyor. Erkeklerin vücudunda p53 serbest bırakıldığında, açlık hissini arttıran Ghrelin hormonu da salgılanıyor. Kadınlarda ise östrojen hormonu, Ghrelin ve p53 etkileşimine engel oluyor. 

Mısır kraliçesi Nefertiti bulundu mu? Mısır kraliçesi Nefertiti bulundu mu?

Araştırmaya göre erkek ve kadın bünyeleri arasında dikkat çekici bir fark söz konusu ve bu fark hem sağlıklarını hem de davranışlarını etkiliyor. Yine de henüz iki cinsiyetin UV ışıklar gibi dış uyaranlara nasıl tepki verdiği arasında bir bağıntı kurulmuş değil. Yapılan çalışma ile ilk defa güneş ışıklarına maruz kalma ile cinsiyet arasında bir bağıntı bulmayı amaçlayan bir araştırma yapıldığını belirten bilim insanları, böylelikle güneş ışığı, moleküler yapı ve cinsiyet arasında ilk kez bağ kurulmuş oldu.

2022-09-05 10_56_36-Window

Bu yapılan araştırma 3000 farklı öğrenciden gelen bilgiler doğrultusunda yapıldı. Bununla birlikte bu bilgiler, laboratuvar ortamında geliştirilen bir modelle de birleştirildi. Çalışmanın detayları Nature Metabolism dergisinde de yayınlandı.

Tel Aviv Üniversitesi'nden Profesör Cermit Levy araştırmayla ilgili şunları söyledi: 

“Güneşe maruz kaldıktan sonra erkekler ve kadınlar arasındaki farkları inceledik ve erkeklerin iştahları arttığı için kadınlardan daha fazla yemek yediklerini gördük. Çalışmamız, UV'ye maruz kalma konusunda şimdiye kadar yapılmış ilk cinsiyete bağlı tıbbi çalışmaydı ve ilk kez UV'ye maruz kalma ile iştah arasındaki moleküler bağlantı deşifre edildi. Cinsiyete bağlı tıbbi araştırmalar özellikle karmaşıktır, çünkü istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulmak için iki katı katılımcıya ihtiyaç vardır. Deride bulunan p53 proteini, güneşe maruz kalmanın neden olduğu DNA hasarını onarır, ancak bundan daha fazlasını yapar. Vücudumuza kışın bittiğini ve muhtemelen çiftleşme mevsimine hazırlanmak için güneşte olduğumuzu bildirir.”