Hepimiz yeterli sıvı alımını sürdürmenin günlük vücut işlevini sürdürmede ve performansı optimize etmede önemli olduğunu biliyoruz, ancak yeni araştırmaların sonuçları, sıvı alımı düzeylerinin uzun vadeli sağlık üzerinde de büyük bir etkisi olabileceğini gösteriyor.

su (1)

Hardvard, kalp kapakçığı için sentetik bir çözüm geliştirdi! Hardvard, kalp kapakçığı için sentetik bir çözüm geliştirdi!

Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin (NIH) eBioMedicine'de yayınlanan bir araştırmasına göre, yeterince sıvı alan yetişkinler daha sağlıklı görünüyor, kalp ve akciğer hastalığı gibi daha az kronik hastalık durumları geliştiriyor ve yeterli sıvı alamayanlara göre daha uzun yaşıyor. Araştırmacılar, 30 yıllık bir süre boyunca 11.255 yetişkinden toplanan sağlık verilerini kullanarak, sıvı alımı azaldığında yükselen serum sodyum seviyeleri ile çeşitli sağlık göstergeleri arasındaki bağlantıları analiz ettiler.

Su içmeyen kişilerin genç yaşta ölme olasılığı daha yüksek

Normal aralıktan daha yüksek serum sodyum seviyelerine sahip yetişkinlerin, orta aralıklarda serum sodyum seviyelerine sahip kişilere oranla daha falza kronik durumlar geliştirme ve ileri biyolojik yaşlanma belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu buldular. Bunun yanı sıra daha yüksek seviyelere sahip yetişkinlerin daha genç yaşta ölme olasılığı da daha fazla yüksekti.

su (2)

Ulusal Kalp, Akciğer ve Kan Enstitüsü'ndeki (NHLBI) Kardiyovasküler Rejeneratif Tıp Laboratuvarı'nda araştırmacı ve yazar olan Natalia Dmitrieva, "Sonuçlar, uygun hidrasyonun yaşlanmayı yavaşlatabileceğini ve hastalıksız bir yaşamı uzatabileceğini gösteriyor" dedi. Araştırmacılar, çalışma katılımcılarının beş tıbbi ziyaret sırasında paylaştığı bilgileri değerlendirdi.

Yetişinler yeterince su içmezse daha hızlı yaşlanıyor

Daha sonra, serum sodyum seviyelerinin, 15 sağlık belirteci aracılığıyla değerlendirilen biyolojik yaşlanma ile nasıl ilişkili olduğunu değerlendirdiler. Bu, sistolik kan basıncı, kolesterol ve kan şekeri gibi, her bir kişinin kardiyovasküler, solunum, metabolik, böbrek ve bağışıklık sisteminin ne kadar iyi çalıştığı hakkında fikir veren faktörleri içeriyordu. Daha yüksek normal serum sodyum seviyelerine sahip yetişkinlerin daha hızlı biyolojik yaşlanma belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğunu buldular.

su (1)-1

142 mEq/L'nin üzerinde serum sodyum seviyelerine sahip yetişkinler, kalp yetmezliği, inme, atriyal fibrilasyon ve periferik arter hastalığı gibi kronik hastalıkların yanı sıra kronik akciğer hastalığı, diyabet ve demans geliştirme riskini yüzde 64'e kadar artırdı. Ayrıca erken ölme olasılıkları diğer kişilere oranla yüzde 20 daha fazlaydı. Çalışma nedensel bir etki göstermese de, yeterince sıvı aldığınızdan emin olmanızda fayda var.

Editör: Enes Sapmaz