Resmi Gazete'de yayımlanan ve eğlence vergilerini düzenleyen yeni karar birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Buna göre 1 Ocak 2023 itibarıyla sinema, konser ve spor müsabakaları gibi eğlence sektöründen alınan vergi yüzde 0 olacak.

Hırsız koala, 3.800 dolar değerinde bitki çaldı! Hırsız koala, 3.800 dolar değerinde bitki çaldı!

Eğlence vergileri kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve dün gece Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre önümüzdek yıl film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergileri oranı yüzde 0 olacak. 

resmi-gazete-eglence-vergileri-2

Alınan karar, sinema ve konser gibi etkinliklerdeki Eğlence Vergisi sıfırlamış oldu. Ancak bu verginin kaldırılması nedeniyle bilet fiyatlarında düşüş olmayacak. Zira eğlence vergisi, halihazırda geçici olarak kaldırılmıştı ve günümüzde uygulanmıyordu. Dolayısıyla bugünün fiyatları, 1 Ocak 2023'ten itibaren herhangi bir indirime tabi olmayacak.

Kararda yer alan açıklama şöyle:

“2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesnide yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur Kanunun 96 ncı maddesinin (C) fıkrası gereğince karar verilmiştir.”

20/12/2022 TARİHLİ VE 6584 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

  • MADDE 1
    • (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinin (I) numaralı bendinin;
      • a) (1) numaralı alt bendinde yer alan yerli film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,
      • b) (2) numaralı alt bendinde yer alan yabancı film göstermelerinden alınan eğlence vergisi oranı,
      • c) (4) numaralı alt bendinde yer alan spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı, %0 olarak tespit edilmiştir.
  • MADDE 2-
    • (1) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21 inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili 9/12/1997 tarihli ve 97/10349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
  • MADDE 3
    • (1) Bu Karar 1/1/2023 tarihinde yürürlüğe girer.
  • MADDE 4-
    • (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
Editör: Burak Karahan