İstanbul Büyükşehir Belediyesi, olası bir İstanbul depremi sonuçlarını gözler önüne seren bir çalışma yayınladı ve 7.5 şiddetindeki bir deprem nedeniyle yaşanacak kayıpların raporunu paylaştıldı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 depremleriyle sarsılan ülkemiz büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Depremin ardından gündemden düşmeyen olası bir Marmara/İstanbul depremi sonuçlarının daha ağır olacağını düşünülmeye devam ediyor.

deprem (9)

2020 yılında tarafından yapılan çalışma, İstanbul’da yaşanacak 7.5 şiddetindeki bir depremin olası sonuçlarını gözler önüne serdi. 

İBB'nin internet sitesinde şu açıklamalara yer verildi;

Su ürünleri, hem ekolojik hem de beslenme problemlerini çözebilir Su ürünleri, hem ekolojik hem de beslenme problemlerini çözebilir

1999 Gölcük (M=7.4) ve Düzce (M=7.2) yıkıcı depremlerden edinilen deneyimler ışığında, yıkıcı deprem tehlikesi taşıyan mega kentlerin deprem tehlikelerinin ve risklerinin ortaya konulmasının önemi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu kapsamda, her an yıkıcı bir deprem bekleyen İstanbul’un deprem tehlikesinin ve risklerinin; bu konudaki güncel bilimsel analiz yöntemleri, mevcut üst yapı ve alt yapı envanter bilgileri gibi veri setleri kullanılarak ortaya konulması ve sonuçlarının, özellikle bütünleşik afet yönetimi sürecinde kullanılması, kent planlama çalışmalarında kullanılması, depreme karşı yapısal iyileştirme ve kentsel dönüşüm amacı ile önceliklendirmeler yapmak amacı ile kullanılması, deprem dirençli bir İstanbul için son derece önemlidir.

Bu doğrultuda, İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından, “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi Projesi (2019)” çıktıları özelleştirilmiş ve ilçelere özel olarak analizler ve haritalamalar yapılarak, İstanbul’un 39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” üretilmiştir.

Bu kapsamda, İstanbul’daki 39 ilçemize ait deprem tehlike ile kentsel üst yapı ve alt yapı unsurlarının deprem risk analizlerini üretmek amacı ile ilçelere özel analizler ve haritalamalar yapılmıştır.

7.5'lik bir İstanbul'da deprem yaşandığında İBB, toplam can kaybının 14.144 kişi olacağını söylüyor. Elde edilen bu veri, Gölcük ve Düzce depremlerinden edinilen deneyimler ve güncel bilimsel yöntemler ışığına dayanıyor.

İlçeden ilçeye göre değişen kayıp raporuna buradan göz atabilirsiniz.

Editör: Enes Sapmaz