Kenevir üretimi için izin doğrudan tüm vatandaşlara çıkarılmayacak. Sadece ilaçlarda kullanılmak üzere üretilecek kenevirin yetiştiriciliği veya işlemesi, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından üstlenilecek. Ayrıca gerekli durumlarda ve talebe göre, Cumhurbaşkanlığınca belirlenen kota bağlamında, gerçek veya tüzel kişilere de yetiştiricilik yaptırabilecek.

kenevir (2)

Google yapay zekasının fotoğraf oluştururken sadece siyahi insanları kullanmasının ardında yatan hata bulundu! Google yapay zekasının fotoğraf oluştururken sadece siyahi insanları kullanmasının ardında yatan hata bulundu!

İşte Resmî Gazete’de yayımlanan o kenevir kararı:

“Lif, tohum ve sap üretimi ile ilaç etkin maddesi elde etmeye yönelik çiçek ve yaprak üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği, Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir. Lif, tohum ve sap üretimi amacıyla izinli kenevir yetiştiriciliği Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği ve/veya işlenmesi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından yapılır veya yaptırılır. Gerektiğinde ülke arz ve talep durumuna göre Cumhurbaşkanınca belirlenen kota doğrultusunda, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü kontrolünde gerçek veya tüzel kişilere yaptırılabilir. İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde, münhasıran esrar elde edilmesini engelleyecek her türlü tedbirin alınması, kenevirin hasadı, işlenmesi, ihzarı, ihracı veya satışına ilişkin usul ve esaslar, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle Tarım ve Orman Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.”

kenevir (3)

 Resmî Gazete'de bugünden itibaren yürürlüğe giren kararla birlikte kenevir yetiştiriciliğinin ana ayrıntıları, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınlayacağı bir yönetmelik ile belirlenecek.

Editör: Enes Sapmaz