Daha önce sosyal medyanın akıl sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu yönünde çeşitli spekülasyonlar ve araştırmalar bulunmaktaydı. Ancak Oxford Üniversitesi'nin yaptığı bu çalışma, Facebook kullanımının refah için zararlı olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını ortaya koydu. Çalışmanın eş başkanı Profesör Andrew Przybylski, mevcut verileri incelediklerini ve Facebook üyeliğinin zararla ilişkili olduğu fikrini desteklemediklerini aksine, Facebook kullanımının olumlu esenlikle ilişkili olduğunu gösterdiğini ifade etti.

YouTube'dan yeni rekor! O hizmeti milyonlarca kullanıcı satın aldı! YouTube'dan yeni rekor! O hizmeti milyonlarca kullanıcı satın aldı!

Bu çalışma, türünün en büyük örneği olarak kabul ediyor. 12 yıl boyunca 72 ülkeden alınan yaklaşık bir milyon insanın verilerini inceleyen çalışma, Facebook'un etkilerini çok geniş bir örneklem üzerinde değerlendirdi. Araştırmacılar, Facebook kullanımının zaman içinde nasıl değiştiğini ve farklı gruplar arasında nasıl farklılık gösterdiğini analiz etti.

facebook-2

Araştırma sonuçlarına göre, Facebook kullanımının gençler ve erkekler arasında pozitif bir etki yarattığı görüldü. Araştırma makalesinde yazarlar, sosyal medyanın olumsuz etkilerine dair yaygın raporların kesin değil, daha çok spekülatif olduğuna dikkat çekti. Ancak çalışmanın yazarları, bu sonuçların nedensellik ilişkisi kurulamadığını ve Facebook'un zihinsel refahı ne ölçüde değiştirdiğine dair kesin bir sonuç elde edilemediğini de belirtti.

Uzmanlar, bu çalışmanın önemli olduğunu ve verilere dayanarak sosyal medyanın etkilerinin daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığını ifade ediyor. Ancak yine de, ruh sağlığı ve sosyal medya ilişkisi oldukça karmaşık olduğundan, bu konuda daha fazla çalışmanın gerekliliği vurgulanıyor.

Editör: Enes Sapmaz