Duke Üniversitesi ve Durham VA'daki araştırmacılar tarafından yönetilen ve ordu mensuplarını içeren kapsamlı bir çalışma, artan intihar düşünceleri ve davranışları olasılığıyla bağlantılı genleri ortaya çıkardı. Bu genetik belirteçlerin yeni tedavilere yol açıp açamayacağını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da, çalışmanın bulguları kalıtsal risk faktörlerinin intihar düşünceleri ve eylemlerinin gelişimine nasıl katkıda bulunduğuna dair daha derin bir anlayış sağladı.

Araştırmanın lideri ve baş yazarı Doktor Nathan Kimbrel, "Bu genlerin kimseyi önceden sorunlara neden olmadığını belirtmek önemlidir, ancak özellikle yaşam olaylarıyla birleştirildiğinde risklerin artabileceğini anlamak da bir o kadar önemlidir" dedi.

Kalp sağlığını izleyebilen ve işi bittiğinde vücutta çözülebilen bir implant geliştiriliyor! Kalp sağlığını izleyebilen ve işi bittiğinde vücutta çözülebilen bir implant geliştiriliyor!

intihar gen (1)

Kimbrel ve meslektaşları, 633.778 asker gazisinden alınan verileri kullanarak geniş, genom çapında bir analiz gerçekleştirdi. Bu gaziler grubu içinde, tıbbi kayıtlardan 121.211'nin intihar düşüncesi veya eylemi vakası tespit edildi. Katılımcılar, yaşamları boyunca belgelenmiş kendine zarar verme davranışları olarak ayrıca sınıflandırıldı.

intihar gen (1)-1

Araştırmacılar, kan örneklerinin gensel bir analizi yoluyla, atalarının geçmişine bakılmaksızın belgelenmiş intihar düşünceleri veya eylemleri vakaları olan katılımcılar arasında benzerlik taşıyan çok sayıda gen belirlediler. Bu genlerden dördü, en güçlü bağlara sahipti ve daha önce psikiyatrik durumlarla ilişkilendirilmişti.

  • Bir östrojen reseptörü olan ESR1, daha önce gaziler arasında intihar davranışları için risk faktörleri olan TSSB ve depresyonun nedensel bir genetik sürücü geni olarak tanımlanmıştı. ESR1 kaybının erkeklerde beyin dokusu üzerinde olumsuz etkiler ürettiği bulundu.
  • Bir dopamin reseptörü olan DRD2, intihar girişimleri, şizofreni, duygu bozuklukları, DEHB, riskli davranışlar ve alkol kullanım bozukluğu ile ilişkilendirilmiştir.
  • Yaşam boyu beyin dokusunda görülen DCC, birçok psikiyatrik durumla ilişkilendirilmiştir ve intihar sonucu ölen insanların beyinlerinde yüksek oranda bulu.
  • TRAF3, antisosyal davranış, madde kullanımı ve DEHB ile ilişkilidir.

Bu genlere ek olarak, araştırmacılar ayrıca insan atalarına özgü dokuz ek risk geni de belirlediler.

intihar gen (2)-1

Kimbrel, "Genler, diğer faktörlere göre küçük bir risk oluştursa da, bir kişinin intihar davranışına girme riskinin altında yatan biyolojik yolları daha iyi anlamamız gerekiyor" dedi.

“İntihar, yılda 700.000'den fazla ölümün nedenidir ve 15 ila 29 yaş arası insanlar arasında dördüncü önde gelen ölüm nedenidir. Bunun hakkında ne kadar çok şey bilirsek, bu trajik ölümleri o kadar iyi önleyebiliriz.”

Editör: Enes Sapmaz