Türkiye'nin uzun süredir tartışılan konularından olan zincir marketler, geçmişte iş birliği yaparak fiyatları yüksek tutmakla suçlanmış ve soruşturma geçirmişti.  Bu soruşturmanın iş birliğini ve fiyat artışlarını engelleyeceği düşünülmüştü fakat herhangi bir değişilik yaşanmamıştı.

Hükümetten konuyla ilgili yeni bir adım daha geldi ve yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Artık yurt genelinde 200'ün üzerinde şubesi bulunan zincir marketler, sattıkları ürünlerin fiyatlarını Ticaret Bakanlığı'nın veri tabanına ekleyecekler. Bu sistem ile vatandaş, zincir marketler arasındaki fiyat farklarını kendi gözleri ile görebilecek.

İşte yeni düzenlemenin detayları:

2022-12-07 10_45_58-Window

MADDE 1- 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/C maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

Paris, 'kaldırım mafyası' e-scooter şirketlerin savaş açtı! Paris, 'kaldırım mafyası' e-scooter şirketlerin savaş açtı!

“Veri paylaşımı

MADDE 12/Ç- (1) Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Sistemin tam olarak detayları anlatılmadı. Yani bu fiyat karşılaştırmasını vatandaş tam olarak nereden yapacak net değil. Bakanlık, konuyla ilgili çalışmalarını tamamladığında zincir marketlere bildirecek ve sisteme verilerin girilmesini talep edecek. Veri tabanı oluşturulduğunda ise vatandaşın erişimine açılacak.

Editör: Burak Karahan