52 yıldır esir tutulan katil balina Lolita sonunda serbest bırakılıyor 52 yıldır esir tutulan katil balina Lolita sonunda serbest bırakılıyor

Birleşmiş Milletler Biyoçeşitlilik Konferansı’nda dünyamız için çok önemli bir karar alındı. Dünya ülkeleri doğayı koruma altına almak için çevre dostu enerji teknolojilerine geçiş taahhütü verdi. 

Birleşmiş Milletler’in aldığı karara göre, 2030 yılına kadar gezegenin üçte birini koruma altına alma konusunda anlaşma imzaladı. Anlaşmaya imzasını atan ülkeler arasında Türkiye’de yer aldı. Tarihte bir ilk olan bu anlaşmaya göre taahhüt veren ülkeler 23 farklı hedefin karşılanmasından sorumlu olacak.

Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi Anlaşması

190'a yakın ülkenin imzasını attığı Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi Anlaşması şu detayları içeriyor:

  • Türlerin yok oluşunun durdurulması ve genetik çeşitliliğin sürdürülmesi dahil; ekosistemlerin korunması, iyileştirilmesi ve canlandırılması.
  • Biyoçeşitliliğin sürdürülebilir kullanımı - türlerin ve habitatların gıda ve temiz su gibi insanlığa sundukları hizmetlerin devamını sağlamak.
  • Doğadan elde edilen kaynakların faydalarının adil ve eşit bir şekilde paylaşılması ve yerli halklarının haklarının korunması.
  • Biyoçeşitlilik için ödeme yapmak ve kaynak arınmak; paranın ve koruma çabalarının ihtiyaç duyulan yerlere ulaşmasını sağlamak.

Anlaşma ile birlikte en temelde korunacak unsurlar yağmur ormanlarında yatıyor. Bu anlaşma ile yağmur ormanları ve sulak alanlar gibi dünyamızın hayat kaynağı olan ekosistemlerin korunması hedefleniyor.

rainforest

Bazı ülkelerin ‘finansman’ endişesi

Anlaşma ile ilgili birçok ülkenin şikayetlerinden biri de, anlaşmanın gerektirdiği koşulların sağlanması için yatırım ve dönüşüme ayrılacak finansmandı. Bazı ülkeler bu bağlamda yeni bir fon kurulmasını talep etti ancak bu talep reddedildi.

Bu anlaşmaya göre aynı zamanda zengin ülkelerin, koruma için gelişmekte olan ülkelere 2030 yılına kadar yılda 30 milyar dolar ödemesi taahhüt ediliyor. Bu da günümüzdeki yardımın üç katı anlamına geliyor. 

Anlaşmaya Türkiye’nin içinde bulunduğu 190’a yakın ülke imzasını attı

2020 yılında yayımlanan “Financing Nature” raporuna göre doğayı korumanın yıllık masrafı, tüm dünya çapında 844 milyar dolar olarak gösteriliyor.  Bu para, dünya ekonomisinin sadece çok ufak bir bölümünün karşılayabileceği seviyede.

Editör: Burak Karahan