European Journal of Preventive Cardiology dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, günde iki ila üç fincan kahve içmek, kahveden kaçınmaya kıyasla daha uzun bir yaşam süresi ve daha düşük kardiyovasküler hastalık riski ile bağlantılı. 

Melbourne, Avustralya'daki Baker Kalp ve Diyabet Araştırma Enstitüsü'nden çalışma yazarı Profesör Peter Kistler, "Bu büyük, gözlemsel çalışmada, öğütülmüş, hazır ve kafeinsiz kahve, kardiyovasküler hastalık veya herhangi bir nedenden ölüm insidansında (İnsidans oranı, belirli bir nüfusta belirli bir zaman dilimi içerisinde belirli bir hastalık veya hastalıkların yeni olgularının sayısı) azalmalarla ilişkilendirildi." dedi ve ekledi: 

"Sonuçlar, hafif ila orta derecede öğütülmüş, hazır ve kafeinsiz kahve alımının sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak görülmesi gerektiğini gösteriyor."

kahve-depophotos-1546610

500.000 bine yakın katılımcı incelendi

Farklı kahve çeşitlerinin kalp sağlığı ve hayatta kalma üzerindeki etkisi hakkında çok az bilgi var.  Bu çalışma, 40 ila 69 yaş arasındaki yetişkinleri işe alan UK Biobank'tan alınan verileri kullanarak, kahve türleri ile aritmiler, kardiyovasküler hastalıklar ve ölüm arasındaki ilişkileri inceledi. Kardiyovasküler hastalık, koroner kalp hastalığı, konjestif kalp yetmezliği ve iskemik inmeden oluşuyordu.

Çalışma, başlangıçta aritmileri veya diğer kardiyovasküler hastalıkları olmayan 449.563 katılımcıyı içeriyordu. Ortanca yaş 58 idi ve %55.3'ü kadındı. Katılımcılar, her gün kaç fincan kahve içtiklerini ve genellikle hazır, öğütülmüş (kapuçino veya filtre kahve gibi) veya kafeinsiz kahve içip içmediklerini soran bir anket doldurdu. Daha sonra, günde hiçbiri, birden az, bir, iki ila üç, dört ila beş ve beşten fazla bardaktan oluşan altı günlük alım kategorisine ayrıldılar. Her zamanki kahve türü 198.062 (%44.1) katılımcıda hazır, 82.575 (%18.4) öğütülmüş ve 68.416 (%15.2) katılımcıda kafeinsizdi. Karşılaştırma grubu olarak hizmet veren 100.510 (%22.4) kahve içmeyen kişi vardı.

Yaş, cinsiyet, etnik köken, obezite, yüksek tansiyon, diyabet, obstrüktif uyku apnesi, sigara içme durumu ve çay ve alkol tüketimi ayarlandıktan sonra kahve içenler aritmi, kardiyovasküler hastalık ve ölüm insidansı açısından içmeyenlerle karşılaştırıldı. Sonuç bilgileri tıbbi kayıtlardan ve ölüm kayıtlarından elde edildi. Medyan takip süresi 12,5 yıldı. Toplam 27.809 (%6.2) katılımcı takip sırasında öldü. Kahve içmeyenlere göre en düşük risk düşümü günde 2-3 bardak kahve içenlerde görüldü.

Dünyanın en popüler içeceğinin kökeni bulundu! Dünyanın en popüler içeceğinin kökeni bulundu!

Takip sırasında 43.173 (%9.6) katılımcıda kardiyovasküler hastalık tanısı konuldu. Tüm kahve alt tipleri, kardiyovasküler hastalık vakalarında bir azalma ile ilişkilendirildi. Yine, günde iki ila üç fincan kahve içenlerde en düşük risk gözlemlendi.

Profesör Kistler şunları söyledi:

"Kafein, kahvedeki en iyi bilinen bileşendir, ancak içecek 100'den fazla biyolojik olarak aktif bileşen içerir. Bulgularımız, her türden az miktarda kahve içmenin sağlık için olumlu bir sonuç oluşturabileceğini gösteriyor."

Editör: Burak Karahan