Resmi Gazete’de yayımlanan “Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Yönetimi Hakkında Yönetmelik” ile birlikte yenilenmiş elektronik eşyaların ithalatına izin verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın aldığı karar ile birlikte atık elektrikli ve elektronik eşyalarla birlikte yenilenmiş elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının önü açılmış oldu. 

Hangi ürünler ithal edilebilecek?

Büyük ev eşyaları, küçük ev aletleri, bilişim ve telekomünikasyon ekipmanları, tüketici ekipmanları, aydınlatma ekipmanları, elektrikli ve elektronik aletler (büyük ve sabit sanayi aletleri hariç), oyuncaklar, eğlence ve spor ekipmanları, tıbbi cihazlar, izleme ve kontrol aletleri ve otomatlar ithal edilebilecek.

61daaee486b24a0794850d87

Ürünün atık olmadığı ispat edilmesi gerekecek

Ticaret Bakanlığı’nın izni ile gerçekleşecek ithalat sırasında ithal edilecek ürünün ‘atık olmadığı’ ispatlanması zorunlu olacak. Ayrıca ürünün atık olduğundan şüphelenildiği durumlarda depoda bekleme dahil analiz ve incelemeler, üretici veya onlar adına hareket eden üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek.

Yönetmeliğin 27. maddesi kapsamındaysa Atık Elektrikli Elektronik Eşyaların ithali, genel Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yapılacak.

beyaz-esya

Yenilenmiş elektronik ürünlerde vergilendirme nasıl olacak?

İthal edilen yenilenmiş elektronik eşyaların vergilendirme durumuyla ilgili henüz özel bir detay yok. Bu ürünlerin de standart gümrük vergisine tabi tutulması bekleniyor.

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikteki ilgili kısımlar:

*AEEE: Atık elektrikli ve elektronik eşya, EEE: Elektrikli ve elektronik eşya

"Kullanılmış veya yenileştirilmiş EEE’lerin ithalatı

MADDE 26- (1) Kullanılmış veya yenileştirilmiş elektrikli ve elektronik eşyanın ithalatına ilişkin hususlarda eşyanın atık olmadığının kanıtlanması amacıyla EK-5’te yer alan şartların sağlanması gerekir.

(2) Birinci fıkra doğrultusunda AEEE olmadığı kanıtlanan kullanılmış veya yenileştirilmiş EEE’lerin ithalatı, Ticaret Bakanlığının ithalat izinlerine ilişkin düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

(3) Kullanılmış veya yenileştirilmiş EEE’lerin AEEE olmasının tereddüt edildiği durumlarda; depolarda muhafaza masrafları dâhil olmak üzere ilgili analiz ve kontrol gibi gerek duyulan işlemlere yönelik her türlü masraf üreticiler, onlar namına hareket eden üçüncü kişiler veya AEEE olmalarından kuşkulanılan kullanılmış EEE’lerin sevkiyatını düzenleyen diğer kişiler tarafından karşılanır.

AEEE’lerin ithalatı

52 yıldır esir tutulan katil balina Lolita sonunda serbest bırakılıyor 52 yıldır esir tutulan katil balina Lolita sonunda serbest bırakılıyor

MADDE 27- (1) AEEE’lerin ithalatına ilişkin iş ve işlemlerde, Atık Yönetimi Yönetmeliğinde belirlenen atık ithalatına yönelik hususlar çerçevesinde hareket edilir.

Türkiye’de sadece telefonları ve tabletler yenilenebiliyorken yurt dışından her türlü yenilenmiş cihaz ithal edilebilecek:

Ülkemizde yenilenmiş elektronik ürünlerin kapsamı yalnızca telefon ve tabletlerden oluşuyor ve yalnızca lisanslı kuruluşlar aracılığıyla yenilenmelerine izin veriliyor. Fakat yönetmelik, ithal edilebilecek elektronik ürünlerde böyle bir kısıtlamaya yer vermedi."

Editör: Burak Karahan