Bilim insanları, Güneş Sistemi'nden kaçmanın en kolay yolunu buldu! Bilim insanları, Güneş Sistemi'nden kaçmanın en kolay yolunu buldu!

Tarih öncesi zamanlarda Dünya, canavar olarak nitelendirebileceğimiz canlılara yuva sahipliği ediyordu. 2,5 metre uzunluğundaki kırkayaklar, 11 metre kanat açıklığına sahip uçan sürüngenler ve bir tondan ağır yılanlar bulunuyordu. Ama bunların arasında tüm zamanların en büyük hayvanı olan Triyas ichthyosaur, megaladon ve diğer deniz yırtıcılarını yanında ufacık hissetmesine neden olabilecek büyüklüklere erişebiliyordu.

dünyanın en büyük canlısı (2)

Fosil kayıtları, megaladonlardan bile daha büyük olan bir hayvanın bulgularını gizliyor olabilir

Gerçekten muazzam bir süper-yırtıcının 200 ila 250 milyon yıl önce denizlerde yüzdüğüne dair onlarca kanıt şekillenmeye başladı. Son zamanlarda yapılan bir dizi keşif ve önceki bulguların yeniden analizlenmesi, bu bilgileri önemli ölçüde destekler nitelikte oldu. Bu devasa hayvanın neye benzediğini henüz tam olarak bilinmiyor. Ancak bilim dünyası bu kadar devasa bir canlının tarih öncesi denizlerde nasıl beslenebildiğine dair ilk kanıtları yavaş yavaş toplamaya ve analiz etmeye başladı. Mavi balinaları ve diğer dev deniz canlılarını geride bıraktığının doğrulanması, bize bu etobur canlıların ne kadar büyüyebileceğine dair ilk büyük verileri ortaya koydu. Bunun yanı sıra, bu dev türün Dünya tarihindeki en yıkıcı kitlesel yok oluşlardan bir tanesiden kısa süre sonra ortaya çıkmasını keşfeden arkeologlar ve araştırmacılar, evrimi böylesine destansı bir ölçekte takip eden faktörleri yeniden düşünmemiz gerekebileceğini ortaya koydu.

dünyanın en büyük canlısı (1)

Triyas ichthyosaur'lar 33 metreye erişebiliyor

Türkçeye ihtiyozor olarak çevirilen Ichthyosauria, Yunanca'da "balık kertenkeleler" anlamına gelir, Mezozoik dönemde ortaya çıktığı düşünülen bu deniz sürüngenleri, köpekbalıklarına veya yunuslara benzerler. Keşfedilen fosiller, Ichthyosaurus gibi gelişmiş ihtiyozorların, üçgen bir sırt yüzgeci, iki çift kürek benzeri yüzgeç ve bir köpekbalığınınki gibi çatallı, dikey bir kuyruğa sahip olduğunu göstermektedir. Uzun, tam olarak kapanabilen çeneleri ve konik dişler, erken dönemlerinde ihtiyozorların balık ve kalamar yediğini göstermektedir. Küçük ihtiyozorlar sadece yaklaşık 1 metre uzunluğundayken, Triyas ve erken Jura'dan dev ihtiyozorlaro 20 ila 33 metre uzunluğa ulaştığı düşünülüyor.

Editör: Enes Sapmaz