Hala günümüzde geçmiş kurt popülasyonlarının tarihi ve olası nesilerinin tükenmesi veya günümüz köpek soyunun kurt atalarının ne zaman ve nerede yaşadığı hakkında çok az bilgiyeye sahip olan bilim insanları, Avrupa, Sibirya ve Kuzey Amerika'dan son 100.000 yıla yayılan 72 eski kurt genomunu analiz ettiler. Araştırmalar sonrasında köpeklerin genel olarak Doğu Avrasya'daki eski kurt atalarıyla daha yakından ilişkili olduğunu buldular ve bu bulgular da, bir evcilleştirme süreci hakkında yeni soruların çıkmasına neden oldu. 

Evcil köpek popülasyonuna yol açtığı belirlenen Gri kurt (Canis lupus),  birçok büyük memeli türünün neslinin tükendiği 'Buz Devri' dönemi boyunca hayatta kalmayı başaran nadir memelilerden bir kaçıdır.

köpekler ilk nerede evcilleştirildi (3)

Köpeklerin boz kurtlardan geldiği belirtilse de bunun ne zaman, nerede ve nasıl olduğu konusunda henüz bir fikir birliği sağlanamamış durumda.

Araştırma, 66 antik kurt genomu ile yürütüldü

Francis Crick Enstitüsü araştırmacısı Pontus Skoglund ve meslektaşları, bu karanlık tarihi aydınlatmak için Avrupa, Sibirya ve kuzeybatı Kuzey Amerika'dan 66 antik kurt genomu sıralayarak genişli çaplı bir araştırmada bulundular. Ayrıca, daha önce sıralanmış beş eski kurt genomunu da araştırmaya dahil ederek bir genomun kapsamını arttırmaya çalıştılar. Bunlara ek olarak bilim insanları, köpek atalarının araştırması için bir dış grup olarak hizmet eden 70.000 yıl öncesinde Kafkasya'da yaşamış eski bir Asya yaban köpeği genomunu da kullandılar.

Materyallerin parmak izini alabilen yeni bir yapay zeka geliştirildi! Materyallerin parmak izini alabilen yeni bir yapay zeka geliştirildi!

köpekler ilk nerede evcilleştirildi (4)

Bilim insanları, araştırma sırasında kurt popülasyonlarının Geç Pleistosen Dönemi boyunca genetik olarak bağlantılı olduğunu buldular. Kurt popülasyonları arasındaki gen bağlantısı, doğal seçilimi ve özellikle de 40.000 ila 30.000 yıl önce IFT88 adlı bir gende türlerin hayatta kalmasına katkıda bulunmuş olabilecek mutasyonların yükselişini tanımlamasına izin verdi.

Erken köpek atalarının %100'üne katkı sağlayan tür bulundu

Ayrıca bilimsel makalenin yazarları, Sibirya, Amerika, Doğu Asya ve Avrupa'daki erken köpek atalarının yaklaşık %100'üne katkıda bulunan doğu Avrasya'daki bir türü saptadılar.

köpekler ilk nerede evcilleştirildi (1)

“Köpeklerin genel olarak Doğu Avrasya'dan gelen eski kurtlarla batı Avrasya'dan gelenlere göre daha yakından ilişkili olduğunu gösterdi, bu da doğuda bir evcilleştirme sürecini düşündürüyor. Ancak, Yakın Doğu ve Afrika'daki köpeklerin, atalarının yarısının, ya bağımsız bir evcilleştirme sürecini ya da yerel kurtların karışımını yansıtan, modern güneybatı Avrasya kurtlarıyla ilgili ayrı bir popülasyondan türediğini de saptadık. Analiz edilen antik kurt genomlarının hiçbiri, bu köpek atalarının hiçbiriyle doğrudan eşleşmedi, bu da kesin bir ata popülasyonlarının bulunduğu anlamına geliyor."

Haberimize konu olan bilimsel makale, Nature dergisinde yayınlandı.

Bahsi geçen makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Editör: Enes Sapmaz