Bilim insanları, kurbağalar için saunalar inşa etti! Onları korumanın tek yolu... Bilim insanları, kurbağalar için saunalar inşa etti! Onları korumanın tek yolu...

İlk olarak 1994 yılında uzmanlar tarafından keşfedilen dünyanın en derin düdeni (obruğu) olan Xiaozhai Tiankeng veya Xiaozhai Cennet Çukuru, kabaca 537 metre çapındadır ve 511 ila 662 metre arasında derinliğe sahiptir.

Dikey duvarlara sahip bu yapının en önemli özelliği ise hacmi, 119.349 milyon metreküp gibi muazzam bir hacme sahip olması.  Şiddetli yağmurlar sırasında, bazen çukurun dik duvarlarından aşağı akan bir şelale görülebilir. Yapı iç içe geçen bir çift halindedir, yani her biri 300 metreden daha derin olan ve onu iki katmana ayıran iki farklı 'kaseden' oluşur. Obruğun tepesinde yer aldığı Difeng mağarası, güçlü bir yeraltı nehri tarafından oluşturulmuştur. Bu nehir artık, iç mağara sistemlerinden temiz su taşıdığı çukurun derinliklerinde görülebiliyor. Nehir, yeraltı su sisteminin 46 metre yüksekliğinde bir şelale oluşturduğu Migong Nehri'nin dikey uçurumunda gün ışığına ulaşmadan önce, yer altı Tianjing çatlak geçidinden yaklaşık 8,5 kilometre akar.

çin-çukur-1

Xiaozhai düdeninin derinliklerinde 1.285 kayıtlı bitki türü var ve kendi gelişen, benzersiz ve nadir ekosistemini yaratıyor. Nadir bir ağaç türü olan Ginkgo biloba'nın yanı sıra vahşi doğada 10.000'den az olduğu tahmin edilen bulutlu leopar gibi nadir hayvan türleri de çukurda yaşıyor .

Geniş bir karstik alanda bulunan düden, kalın saf bloklar halinde bulunan Triyas kireçtaşlarından oluşmaktadır. Son 128.000 yıl boyunca kademeli olarak oluştuğuna inanılıyor ve bu da onu bölgedeki diğer obruklarla karşılaştırıldığında nispeten genç yapıyor. Aslında Çin, genellikle "tiankeng" olarak adlandırılan bir dizi obruk barındırmaktadır. Tiankeng kelimesi Çince'de "gök çukuru" veya "gök deliği" anlamına gelir ve çok özel bir jeolojik yapı grubunu ifade eder.

Bir tiankeng olmak için, obruğun en az 100 metre derinliğinde ve genişliğinde olması ve altından bir nehir akması gerekir. Tüm tiankeng, kumtaşından oluşan iki Venezüella yapısı dışında, karbonat kayadan oluşur.

XiaozhaiTiankeng

Bir tiankeng oluşturmak için gereken koşullar çok özeldir ve oluşumlarını nadir hale getirir. Kaya, deniz seviyesinin üzerinde olmalı ve hiçbir safsızlık tabakası olmadan kalın olmalıdır. Bu yapıları oluşturmak için şiddetli yağmur da gereklidir ve bu da yeraltı nehirlerinin oluşmasına yardımcı olur.Terim, bu kriterler dahilinde herhangi bir düdene atıfta bulunsa da, tanımlanan 75' tiankeng'in 50'si Çin'de bulunuyor. Bu nedenle Çince terim bu tür yapılar için ortak isim haline geliyor.

Editör: Burak Karahan