Uzaylıların var olup olmadığı sürekli merak konusu olmuştur. Bilim insanların uzay araştırmalarının çoğu bir uzaylılara dair bir ipucu bulmaktır. Nesiller boyunca uzaylı araştırması günümüzde de bilindiği üzere devam etmektedir.   

Bilim insanlarının içinden çıkamadığı bu durum yapılan araştırmalar neticesinde sonuçlandı. Gelişmiş uzaylı medeniyetlerin olasılık ve istatistiklere dayanarak var olduğu kabul edilse de henüz varlıklarına dair kanıtsal bir bilgi bulunmamaktadır.  Bilim insanları tarafından yapılan yeni araştırmalara göre, uzaylılarla iletişime geçemememizin sebebi Güneş sistemi olabilir. 

Arxiv’de yayınlanan yeni bir makale'de genişleme evresinde olan gelişmiş uzaylı uygarlıkları için her yıldız türünün arzu edilmediği öne sürülüyor. Düşük kütleli yıldızlar, özelikle Kırmızı ve Mavi cüce yıldızlar, uzun ömürlü medeniyetler için en iyi kolonileşme hedefi olabilir. Zira bu tür yıldızlar, Güneş gibi Sarı cüce yıldızlarla kıyaslandığında çok daha uzun ömürlüdürler.

paradoks
Drake denklem dediğimiz Frank Drake tarafından 1961 yılında ileri sürülen denklemde Samanyolu galaksisi içerisindeki akıllı medeniyetin sayısını hesaplamak için kullanılıyor. Denklem; yıldız oluşumu, yıldız başına düşen yaşanabilir gezegen sayısı, bu gezegenlerin kaçında akıllı medeniyet olabileceği gibi birçok parametreyi ele alarak galaksimizdeki akıllı medeniyet sayısını tahmin ediyor. Denkleme bakılırsa şuan galaksimizde yaklaşık  10.000 akıllı medeniyetin var olduğu düşünülmektedir.

uzaylı

Kuşlarda görülen bu tüy yapısı uçmak için büyük önem taşıyor! Kuşlarda görülen bu tüy yapısı uçmak için büyük önem taşıyor!

Drake denklemi galaksimiz içindeki medeniyet sayılarını hesaplarken, Enrico Fermi ve Michael Hart tarafından oluşturulan Fermi paradoksu, galakside var olan insan dışı varlıkların sayısıyla ilgili yüksek tahminleri ve bu canlıların henüz hiçbirini görmememiz, fark etmememiz çelişkisini ele alıyor.

Bilim insanlarının yaptığı son araştırmalara göre, gelişmiş bir uygarlık galaksimizi kısa sürede fethedilebilir. Fakat bunun için uzaylı uygarlıkların 100 yıldıza gidip kolonileşmesi gerekmektedir.

Yapılan bir diğer araştırmada tüm yıldızların aynı olmadığı bu sebeple uzaylıların kolonilerini nereye kuracağı konusunda seçici olacağını gösteriyor. Eğer galaksimizi istila edip kolonisini genişletmek isteyen bir uzaylı uygarlığı varsa , uzun ömürleri nedeniyle düşük kütleli K ve M-cüce yıldız sistemlerini seçmeyi tercih edecekleri öne sürülüyor. Yeni araştırma da ayrıca gelişmiş uzaylı bir uygarlığın, düşük kütleli yıldızları hedef alarak yayılmasının yaklaşık 2 milyar yıl süreceği de hesaplandı.

Ama burada dikkat etmeniz gereken şey, bunların matematiksel tahmine dayalı hesaplama olması. Bu yaklaşımlar tamamen ön yargı içermektedir. Doğru olabilecekleri gibi yanlış varsayımlar da içerebilirler.