Araştırmacılar, manyetik rezonans tomografi yardımıyla, anadili Almanca ve Arapça olan katılımcıların beyinlerinin derinliklerine baktılar ve beyindeki dil bölgelerinde bulunan bağlantı farklılıklarını keşfettiler. Alfred Anwander ve Angela Friederici önderliğindeki araştırma ekibinden bir doktora öğrencisi, ana dili çok farklı iki dili konuşan 94 kişinin beyin taramalarını karşılaştırdı ve gelişme çağında anadilllerin beyindeki kabloları modüle ettiğini gösterdi.

Google'dan metan kirliliğine yapay zeka çözümü! Google'dan metan kirliliğine yapay zeka çözümü!

beyin ve dil (1)-1

Sırasıyla anadili Almanca ve Arapça olan iki grup manyetik rezonans görüntüleme (MRI) makinesinde tarandı. Aynı zamanda difüzyon ağırlıklı görüntüleme adı verilen bir teknik kullanarak beyin bölgeleri arasındaki bağlantı yapılarını incelediler. Veriler, beyindeki dil bölgesinin, ana dilin işleme taleplerine ve zorluklarına uyum sağladığını gösterdi.

NeuroImage dergisinde yayınlanan çalışmanın yazarı Alfred Anwander, "Arapça anadili olanlar Almanca olanlara göre sol ve sağ hemisferler arasında daha güçlü bir bağlantı gösterdi" dedi.

"Bu güçlendirme aynı zamanda anlamsal dil bölgeleri arasında da bulundu ve Arapça'daki nispeten karmaşık anlamsal yapısyla alakalı ilgili olabilir.

"Beyin bağlantısı, yetişkin beynindeki işlemeyi ve bilişsel muhakemeyi etkileyen çocukluk döneminde öğrenme ve çevre tarafından modüle edilir. Çalışmamız, beynin bilişsel taleplere nasıl uyum sağladığına, yani yapısal dil bağlantısının ana dil tarafından şekillendirildiğine dair yeni bilgiler sağlıyor”

beyin ve dil (1)

Bu, farklı ana dillerle büyümüş insanların beyinleri arasındaki farklılıkları belgeleyen ve araştırmacılara beyindeki kültürler arası işleme farklılıklarını anlamaları için bir yol sağlayabilecek ilk çalışmalardan biridir. Bir sonraki çalışmada araştırma ekibi, altı ay boyunca Almanca öğretilen Arapça konuşan yetişkinlerin beyinlerindeki uzunlamasına yapısal değişiklikleri analiz edecek.

Editör: Enes Sapmaz