NASA, Mars simülasyonunda yaşayacak çalışanlarını arıyor! NASA, Mars simülasyonunda yaşayacak çalışanlarını arıyor!

Massachusetts Institute of Technology'deki (MIT) araştırmacılar, Asparagopsis taxiformis adlı kırmızı alg türünü ineklerin yemeğine ekleyerek metan emisyonunu yüzde 44 oranında azalttıklarını bildirdi. İnekler, sindirim süreci sırasında bağırsaklarında metan üretiyor ve bu gazı çoğunlukla geğirerek atmosfere salıyorlar. Ayrıca, dışkılamaları sırasında da küçük miktarlarda metan açığa çıkıyor.

Bilim insanları, ineklerin yemeğine yüzde 0,5 oranında Asparagopsis taxiformis eklemenin, üretilen metanın yaklaşık yüzde 65'ini önleyebileceğini keşfettiler. Bu alg türü, içerdiği organik bileşikler sayesinde metan reaksiyonunu etkisiz hale getiriyor ve metan gazının salınımını azaltıyor.

Ancak bu yöntemin bazı endişeleri de beraberinde getirdiği belirtiliyor. Alglerin süt ineklerinin süt ve etlerine toksik seviyelerde bromoform ve iyot aktarabileceği düşünülüyor. Bu nedenle, alg eklemek için daha güvenli ve etkili yöntemler araştırılıyor.

İsveç Tarım Bilimleri Üniversitesi'nden hayvan bilimcisi Mohammad Ramin ve ekibi, algleri doğrudan inek dışkısına ekleyerek metan emisyonunu azaltmanın mümkün olup olmadığını inceledi. Deney sonuçları, alglerin inek dışkısının çürümesinden kaynaklanan metanı azaltamadığını gösterdi. Ancak, dışkıya alg eklemenin ayrışmadan kaynaklanan metan emisyonunda belirgin bir düşüş sağladığı görüldü.

inek (2)

Alg eklemenin metan azaltımında etkili bir yöntem olabileceği düşünülüyor, ancak bu tür bir stratejinin uygulanabilirliği ve ekonomik maliyeti daha fazla araştırılmalıdır. Öte yandan, metanı biyogaz üretimi için kullanmak gibi alternatif çözümler de değerlendirilmeye değer görünüyor.

Bu çalışma, inek tarımından kaynaklanan metan emisyonlarına karşı etkili bir çözüm sunma potansiyeli taşıyor ve iklim değişikliği ile mücadelede yeni bir yaklaşım sunuyor. Ancak daha fazla araştırma 

Editör: Enes Sapmaz