Oldowan araçları olarak abilinen ilk aletler, Dünya üzerinde keşfedilen en eski yaygın olan hominin araçlarıdır. Bunların en eskisi yaklaşık 2,6 milyon yıl öncesine Etiyopya'ya dayanıyordu ve 2 milyon yıl öncesine kadar oldukça yaygın olarak kullanıldıkları görülüyordu. Şimdi ise paleoantropologlar, Kenya'da yaklaşık 3 ila 2,6 milyon yıl öncesine ait yeni bir fosil alanı keşfettiler ve burada Oldowan aletlerinin yanı sıra, su aygırı ve sığırlar da dahil olmak üzere çeşitli yiyecekleri işlemek için kullanılan aletler buldular. Bu araçlarım hangilerini homininlerin kullandığı belirsizliğini koruyor. Bulguların anlatıldığı makale 9 Şubat 2023'te Science dergisinde yayınlandı.

ilk insan aletleri (2)

Yaklaşık 2,6 milyon yıl önce Oldowan aletlerinin tarihteki ilk ortaya çıkışı, sistematik olarak üretilen, kesmek için keskin kenarlı ve  taşlar veya maçalar kullanan ilk alet atılım izleriydi.

Oldowan aletleri genellikle Homo cinsine atfedilse de, çok sayıda hominin türü bu erken aletleri kullanmıştır. Bazı bilim insanları, ortaya çıkan Oldowan teknolojisini, besin açısından zengin hayvan leşleriyle beslenmeyi veya kendilerini savunmayla ilişkilendiriyor.

ilk insan aletleri (3)

Antik bir karadelik çarpışması tespit edildi! Bir tanesi Güneş'in 50 milyon katı... Antik bir karadelik çarpışması tespit edildi! Bir tanesi Güneş'in 50 milyon katı...

Kenya, Nyayanga'daki 3.03 ila 2.6 milyon yıllık bölgeden elde edilen yeni buluntular, en eski Oldowan araçlarının coğrafi alanını 1.300 km'den fazla ve Güneybatı Kenya'ya kadar yaklaşık 230 km boyunca genişletti.

Çalışmanın baş yazarı ve Queens College araştırmacısı Thomas Plummer, "Bu, Oldowan teknolojisinin en eski olmasa da en eski örneklerinden biridir" dedi.

Editör: Enes Sapmaz