Deniz zambakları, en çeşitli krinoid soyu olan Comatulida familyasının üyeleridir. Ayrıca comatulidler olarak da bilinen bu canlılar, aynı zamanda hem sığ hem de derin su ortamlarında küresel olarak dağılmayı başaran tek yaşayan krinoid grubudur.

Gelişimleri sırasında saplarını döken deniz zambaklarının en önemli bir faktör ise yüksek hareketlilik (emekleme ve yüzme yoluyla) göstermeleridir.

Fosil korunmuş bir şekilde bulundu

Deniz zambaklarının fosil kayıtları, Geç Triyas dönemine kadar uzanır. Ancak, fosilleri genellikle oldukça eksik yapıdadır.

Silesia Üniversitesi Yer Bilimleri Enstitüsü'nden makalenin baş yazarı Profesör Mariusz Salamon ve Polonya ve Etiyopya'dan çalışma meslektaşları, “Fosil comatulidlerin büyük çoğunluğunun taksonomik tanımının temeli, tek bir izole unsuru olmuştur” dedi.

deniz zambağı zelenski (2)

Asteroid içinde Ay'a ait bir parça keşfedildi! Asteroid içinde Ay'a ait bir parça keşfedildi!

(Taksonomi, biyolojide sınıflandırma bilimidir. Ayrıca canlıların sınıflandırılması ve bu sınıflandırmada kullanılan kural ve prensipleri içerir.)

Ausichicrinites zelenskyyi, bugüne kadar bilinen en eksiksiz fosil tüy yıldızlarından biri olarak Afrika kıtasının en deniz zambaklarını temsil ediyor.

10 kola sahip

Yaklaşık 145 milyon yıl önce Geç Jurassic çağının en son çağı olan Tithonian döneminde yaşadı. 10 adet büyük ve tek sıralı kola sahip olan canlı, tüylü kolları ile morfolojisine dair benzersiz bir fikir sağladı.

deniz zambağı zelenski (1)

Paleontologlar, "Ausichicrinites zelenskyyi, Mesozoik Solanocrinitidae'nin temsilcileriyle bazı benzerlikler gösteriyor, ancak aynı zamanda Batı Pasifik ve Doğu Hint Okyanuslarının Holosen'inden bilinen modern Zygometridae ailesiyle de yakın benzerlikler gösteriyor" dedi.

Ausichicrinites zelenskyyi'nin eksiksiz örneği, Orta Batı Etiyopya'daki 'Mavi Nil Havzasındaki Antalo Kireçtaşı Formasyonu'nun üst kısımlarında bulundu. Deniz zambağı, Etiyopya'daki Adama Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nde koruma altına alındı.

Deniz zambağında rejenerasyon kanıtlarına rastlandı

Ayrıca bir deniz zambağı fosilinde ilk örneği olan kol rejenerasyonunun kanıtlarına rastlandı. Araştırmacılar bu duruma açıklama getirerek, "Kol rejenerasyonu belirtileri genellikle fosil saplı krinoidlerde saklanır" dedi.

"Ausichcrinites zelenskyyi'nin iki kolu, rejenarasyonun açık belirtilerini taşıyor. Böylece, Afrika'dan gelen yeni fosil kanıtları, bir fosil comatulid'de beden rejenerasyonunun en eski ve ilk örneğini oluşturuyor."

Ausichicrinites zelenskyyi'nin keşfi, Royal Society Open Science dergisindeki bir makalede yayınlandı.

Makaleyi detaylı olarak incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Editör: Enes Sapmaz