Trafik ve uçak içinde maruz kalınan gürültüler, kalp hastalıklarının ilerlemesine veya kötüleşmesine neden olan önemli bir faktör olabilir.

Mainz Üniversitesi Tıp Merkezi Kardiyoloji Departmanından araştırmacılar tarafından yakın zamanda yapılan bir keşif, 4 güne kadar gürültüye maruz kalmanın (ortalama ses seviyesi 72 dB ve 85 dB arası) kalp damarşarında tıkanıklık ve benzer başka hastakların artışına neden olduğunu buldu.

Araştırmacılar, gürültünün vasküler ve kalp dokusundaki enflamatuar hücrelerin yapışmasına ve fonksiyon bozukluklarına neden olduğunu buldular. Ekip, kalp fonksiyonlarını incelemek ve sesli ortamlarda durumunun ne kadar kötüleştiğini incelemek için kalıcı LAD ligasyon modeline başvurdu.

ses kirliliği

Bilim insanları kağıt atıklarından ağrı kesici üretmeye başladı! Bilim insanları kağıt atıklarından ağrı kesici üretmeye başladı!

Gürültüye maruz kalma, insanlarda kalp ritmi bozukluklarına ve hayvanlarda ise enflamasyon belirtilerine neden oldu.

Baş ve kıdemli yazarlar Michael Molitor ve Philip Wenzel konu hakkında şu yorumu yaptı: "Çalışmalarımızda, önce uçak gürültüsüne maruz kalmanın müteakip kardiyovasküler inflamasyonu önemli ölçüde artırdığını ve proinflamatuar vasküler şartlandırmanın kolaylaştırdığı iskemik kalp yetmezliğini şiddetlendirdiğini öğrendik. Sonuçlarımız, geçmişte gürültüye maruz kalmış insanların ileriki yaşamlarında akut bir kalp hastalığı geçirmeleri durumunda daha fazla risk altında olacaklarını gösteriyor”.

"Uçak gürültüsünün kalp sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmak için ilk kez bir öteleme çalışması yapıldı. Sonuçlar büyüleyiciydi. Deney hayvanlarında ve insanlarda, kalp hastalıklarına yanıt olarak uçak gürültüsü, sonuçlar neticesinde belirgin şekilde soruna neden oluyor. Artık hiç şüphe yok ki, ulaşım gürültüsü hiperkolesterolemi, hipertansiyon, sigara ve şeker hastalığı ile karşılaştırılabilir önemli bir kardiyovasküler risk faktörü olarak kabul edilmelidir.”

Editör: Enes Sapmaz