Karbon dioksit küresel ısınma konusundaki tartışmalarda ön planda olsa da, metan da önemli bir faktördür. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre metan, Sanayi Devrimi'nden bu yana küresel sıcaklık artışının yaklaşık %30'undan sorumludur. İnsan kaynaklı metan emisyonlarının yaklaşık %40'ı enerji sektöründen kaynaklanmaktadır. Bu emisyonları tespit etmek ve azaltmak, iklim değişikliğiyle mücadele için kısa vadede alınabilecek en kritik önlemlerden biri olarak görülüyor.

Bu amaçla Google ve EDF, metan emisyonlarını azaltmak için yeniden işbirliği yaptı. İkili daha önce Street View araçlarındaki sensörler yardımıyla büyük şehirlerde metan kaçaklarını haritalandırmıştı. Bu kez ise uydu görüntüleri ve yapay zekâ karışımı kullanılacak.

Google Map

Kuşlarda görülen bu tüy yapısı uçmak için büyük önem taşıyor! Kuşlarda görülen bu tüy yapısı uçmak için büyük önem taşıyor!

EDF ve ortakları, Mart ayının başlarında bir SpaceX Falcon 9 roketiyle fırlatılması planlanan bir uydu geliştirdi. Daha önce uydu tabanlı izleme çalışmaları yapılmış olsa da, MethaneSAT şimdiye kadar gezegen genelinde metan emisyonlarının en kapsamlı görüntüsünü sağlaması bekleniyor.

Uydunun görevi, günde 15 kez 560 kilometreden fazla yükseklikte Dünya'nın yörüngesinde dönerek en çok petrol ve gaz üreten bölgelerdeki metan seviyelerini ölçmek olacak. Hem tek kaynaktan kaynaklanan büyük emisyonları hem de daha geniş alanlara yayılmış küçük metan kaynaklarını görüntülemek mümkün olacak.

EDF ve ortakları, belirli yerlerdeki emisyonları hesaplamak ve zaman içinde izlemek için Google Cloud destekli algoritmalar geliştirdi. Google'ın Haritalar için uydu görüntülerinde kaldırımları, tabelaları ve yol adlarını tespit etmekte kullandığı yapay zekâ teknolojisi, petrol ve gaz altyapısını (depolama tankları, pompa makineleri vb.) belirlemek için de kullanılacak.

Metan haritasının petrol ve gaz altyapısını gösteren harita ile birleştirilmesi, emisyonların nereden kaynaklandığının daha net bir şekilde anlaşılmasını sağlayacak. Bu bilgi, enerji şirketlerine kaçakları durdurmak için gerekli adımları atmalarında yardımcı olacak.

Projenin elde ettiği veriler, yılın ilerleyen döneminde uydu websitesi ve Google Earth Engine üzerinden herkese açık şekilde erişime açılacak. Google'ın Geo Geliştirici ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı Yael Maguire, "MethaneSAT veri setlerini aylık 100.000'den fazla aktif kullanıcıya sahip Earth Engine üzerinde kullanıma açarak, kullanıcıların eğilimleri tespit etmelerini ve insan aktiviteleri ile çevresel etkiler arasındaki korelasyonları anlamalarını kolaylaştırıyoruz." dedi. Earth Engine kullanıcıları, metan verilerini ormanları, bölgesel sınırları ve suyu gösteren haritalarla eşleştirebilecek ve zaman içinde metan emisyonlarını görüntüleyebilecek.

Bu proje, uydu görüntüleri ve yapay zekâ teknolojilerinin iklim değişikliğiyle mücadelede nasıl kullanılabileceğine dair önemli bir örnek teşkil ediyor.

Editör: Enes Sapmaz