5G iletişim kulelerinin gittikçe çoğalması, özellikle büyük şehirlerde her geçen gün artmaya devam ediyor ve bunlara yakın yaşayan insanlarda bilişsel sorunların ve nörolojik sorunları oranı da artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: COVID-19 acil durumu sona erdi! Dünya Sağlık Örgütü duyurdu: COVID-19 acil durumu sona erdi!

5G, amigdalanın morfolojisini değiştiriyor

Araştırmacılar, 5G radyasyon kirliliğine uzun süre maruz kalmanın, tipik olarak mikrobiyal enfeksiyonun neden olduğu bir tür enflamatuar hücre ölümü olan 'piroptoza'ya yol açabileceğini buldu. Bu durum, duyguların hissedilmesi ve ifade edilmesiyle ilgili olan her bir serebral yarım kürenin içindeki amigdalanın morfolojisinde bir değişikliğe yol açabileceği belirtiliyor.

Bilim ders kitapları, amigdalayı "duygular, duygusal davranış ve motivasyon için bütünleştirici bir merkez" olarak tanımlar. Amigdala, 'Hipokampus' gibi diğer beyin bileşenleri ile çift yönlü iletişim kurar.

5g (1)-1

Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda araştırmacılar, 4,9 GHz radyo frekansı (RF) alanının yetişkin erkek farelerin duygusal davranışları ve uzamsal hafızaları üzerindeki etkilerine baktılar. Anksiyete, depresyon benzeri davranış ve uzamsal hafıza yeteneğini değerlendirmek için sırasıyla açık alan testleri (OFT), kuyruk süspansiyon testi (TST) ve Y labirent testleri kullanıldı.

Anksiyete benzeri davranış ve uzamsal hafıza, maruz kalmanın ardından değişmedi. Bununla birlikte, hipokampustan ziyade amigdalada piroptoz artarken, nöron sayıları önemli ölçüde azaldığı için depresyon benzeri davranışlar gözlemlendi.

5g (2)

Çalışmanın özeti, "Bu sonuçlar, 4.9 GHz RF'ye maruz kalmanın, amigdaladaki nöronal piroptoz ile ilişkili olabilecek depresyon benzeri davranışlara neden olabileceğini düşündürdü" diye açıkladı.

5G, farelerin nöronlarını öldürdü!

Önceki deneylerde, bilim insanları, 28 gün boyunca günde bir saat 900 MHz radyasyona maruz bıraktıları farelerde, amigdala nöronlarında benzer bir azalma gözlemlendi ve bu bulgular, son çalışmanın sonuçlarıyla tutarlı çıktı.

5g (3)

Çevre Sağlığı Vakfı MPH Başkanı Dr. Devra Davis, "5G'ye maruz kalma farelerde beyin hasarına yol açtı" dedi.

“Sonuç olarak, güvenlik garanti edilmiyor. Gelecek nesiller için risk çok büyük olduğu için hükümetler 5G dağıtımını durdurmalıdır. Uygun güvenlik testleri olmadan yeni teknolojileri devreye almak için acele etmeye devam etmemeliyiz.”

5G teknolojisini engelleme çalışmaları başarısız oldu

2017'de, doktorlar ve bilim insanları arasında 5G'nin tüm dünyada dağıtım ve kurulumları durdurmak için güçlü bir baskı bulunuyordu. Hem biyolojik hem de çevresel sağlık riskleri, acil bir önlem alınmasının neden gerekli olduğuna dair kanıtları sunuldu.

5g (1)

5G'nin önüne geçilme çabalarına rağmen, 2019'da telekom yöneticileri tarafından yeni teknolojinin herhangi bir şekilde güvenli olduğunu gösteren bağımsız bir bilimsel kanıt bulunmadığını kabul etmelerine rağmen, 5G dünyanın birçok yerinde kullanıma sunuldu. Ancak sonuçlar, hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalık olarak geri dönmeye devam ediyor.

Bir yorumcu yaptığı açıklamada şunları söyledi: "5G oksijen açlığına ve nefes darlığına neden oluyor. 60 Ghz'de hemoglobin molekülü başarısız olur. 5G, cep telefonlarından yayılan diğer tüm yüksek frekanslı mikrodalga radyasyonları gibi bağışıklık yetersizliğine de neden olur.”