Neredeyse 60 yaşında olmasına ve daha yeni daha güçlü telekomünikasyon teknolojilerine rağmen hala kullanılmaya devam eden teknoloji: Faks eFax'ın büyük işletmeler, KOBİ'ler ve kam...

Neredeyse 60 yaşında olmasına ve daha yeni daha güçlü telekomünikasyon teknolojilerine rağmen hala kullanılmaya devam eden teknoloji: Faks eFax'ın büyük işletmeler, KOBİ'ler ve kamu sektörü kuruluşlarındaki 1.001 kıdemli BT ve iş karar vericileri ile yaptığı bir ankette , firmaların çoğunda (%54), 6 ila 50 faks makinesi bulunduğu tespit edildi. Dahası, kuruluşların beşte birinde 51 veya daha fazla faks makinesi olduğu da belirtildi. Araştırma ile ilgili daha ilginç bir bilgi ise, ankete katılanların üçte birinden fazlası (%37) gelecekte faks kullanımının artmasını beklerken, %28'i kullanımın aynı kalmasını bekliyor. Sadece %35'i faks makinelerinin kullanımının azalmasını bekliyor.

Sözleşmeler, şirket faturaları, önemli belgeler...

Sonuçlara göre faks, önemli belgelerin uzaktan gönderilip alınması için önemli bir araç olarak görüldüğünü gösteriyor. Geçen yıl, kabaca üçte ikisi (%64), alınan güvenli belge sayısının ya aynı kaldığını ya da arttığını söyledi. Genel olarak, üçte biri her gün güvenli belgeler gönderiyor ve alıyor. Neredeyse yarısı (%45) bu tür belgeleri parola korumalı e-posta yoluyla paylaşıyor, %43'ü e-posta şifreli yazılım kullanıyor. Faks kullanıcılarının %35'i bulut tabanlı faks sistemlerini kullanmakta, %31'i bunları geleneksel faks ile karıştırırken, %15'i ise sadece geleneksel faks makinesini kullanmaktadır. Bugün fakslanan belge türlerine bakıldığında, sözleşmeler çoğunluğu (%56), ardından kira sözleşmeleri (%44), şirket hesapları (%31), ticari açıdan hassas belgeler (%28) ve hassas bankacılık ayrıntılarını içeren belgeler geliyor. (%26). eFax Satış ve Servis Başkan Yardımcısı Scott Wilson konuyla ilgili şunları söyledi:
“Faks, birçok işletme ve operasyonları için merkezi olmaya devam ediyor. Faks, gizli yaşamı, bugün ve gelecek yıllar boyunca güvenli ve yasal olarak bağlayıcı belgelerin etkili iletişimini güçlendirerek birçok organizasyonun temelini oluşturuyor." “Dolayısıyla, faksın devam eden kullanımının en büyük itici gücünün %41 ile güvenlik olması şaşırtıcı değil. Ancak bunu hızla %36 ile maliyet verimliliği, %34 ile GDPR ile uyumluluk ve %23 ile bulut depolamanın artan önemi takip ediyor.”