Yapılan yeni bir araştırmaya göre, 10 saniye tek ayak üzerinde duramayan insanların önümüzdeki 10 yıl içerisinde ölme riskinin iki kat fazla olduğu ortaya çıktı.

Tek ayak üstünde duramıyorsanız dikkat

British Journal of Sports Medicine'da yayınlanan araştırma, denge değerlendirmelerinin yakında klinik muayenelere dahil edilmesini gerektirecek kadar ciddi. Çünkü çıkan sonuçlara göre tek ayağının üzerinde 10 saniye duramayan kişilerin 10 yıl içerisinde ölme ihtimali 2 kat daha fazla. Araştırma, çeşitli fiziksel uygunluk ölçümleri ile diğer değişkenler ve risk faktörleri arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için, ilk olarak 1994 yılında kurulan bir CLINIMEX egzersiz açık kohort/değerlendirme çalışmasındaki katılımcıları kullandı. Araştırmacılar makalelerinde 2009 ve 2020 yılları arasında 1.702 katılımcıdan oluşan bir kohortu değerlendirdi. Kontroller sırasında katılımcıların herhangi bir ek destek olmaksızın 10 saniye boyunca tek ayak üzerinde durmaları istendi. Araştırmacılar bu testi daha da standartlaştırmayı hedeflediler ve kohortun, serbest ayaklarının önünü alt bacağın arkasına, kolları yanda olacak şekilde, dümdüz ileriye bakarken yerleştirmesini istediler. Kohorta bu prosedürün üç denemesine kadar izin verildi. Genel olarak, kohortun beşte biri tek bacaklı duruş (OLS) testinde başarısız oldu ve yaş ile başarısızlık arasında bir ilişki vardı. Başarısızlık, 51 - 55 yaşından itibaren beş yıllık aralıklarla ikiye katlandı. Araştırmacılar daha sonra kohortu ortalama yedi yıl boyunca takip ettiler ve kohortun yüzde 7'sinin (123) hayatını kaybettiğini tespit ettiler. Bu ölümlerin yüzde 32'si kanser, yüzde 30'u kardiyovasküler hastalık, yüzde 9'u solunum yolu hastalığı ve yüzde 7'si COVID-19 komplikasyonlarından kaynaklanıyordu. Ancak, OLS'yi tamamlayabilenler ve başarısız olanlar arasında ölümlerde geçici bir eğilim yoktu. Başarısız olanlar arasındaki ölüm oranı çok daha yüksekti: Yüzde 4.5'e karşı yüzde 17.5. Yaş, cinsiyet ve sağlık koşullarını hesaba katan araştırmacılar, 10 saniyelik OLS'yi tamamlayamayanların önümüzdeki on yılda herhangi bir nedenden dolayı ölüm riskinin yüzde 84 oranında daha fazla olduğunu belirlediler. Testi geçemeyenlerin sağlıkları daha kötü görünüyordu: Başarısız olan grupta Tip 2 diyabet, başarılı olana göre üç kat daha yaygındı ve daha yüksek oranda obezite, yüksek tansiyon, sağlıksız yağ profilleri ve/veya kalp hastalıkları bulunuyordu. Şimdi araştırmacılar, bu ilişkiyi çok daha derin bir şekilde incelemeyi amaçlıyor.