İsveç’te yer alan Lund Üniversitesi’ndeki bilim insanları yeni bir araştırma gerçekleştirdi. Psikologlar tarafından yapılan araştırmaya göre, astrolojiye inanan insanların, inanmayanlardan daha az zeki oldukları ve daha narsist (özsever) insanlar oldukları ortaya çıktı.

Bilim insanlarının astrolojiye inanan insanlar üzerinde yaptığı çalışmada, bir anket hazırlandı. Personality and Individual Dİfferences isimli dergide yayınlanan sonuçlarda, astrolojiye inanan insanların, inanmayanlardan daha narsist ve daha az zeki olduğu belirlendi.

Astroloji bilim dalı mı?

Yıllardır birçok araştırmacı ve bilim insanı, gök cisimlerinin hareketlerinin, konumlarının ya da astronomik fenomenlerin insan davranışları veya kaderinde etkili olup olmadığı yönünde incelemelerde bulundu ama bu fikirle ilgili sonuç hep aynı oldu: Sahte.

Fakat hala milyonlarca insan astrolojinin bir “bilim dalı” olduğunu iddia ediyor. İsveçli bilim insanları da COVID-19 pandemisinin astrolojiye olan inancı artırmış olabileceğini düşünüp bu yönde bir çalışma gerçekleştirdi. Araştırma, Ida Andersson, Julia Persson ve Petri Kajoinus isimli üç psikolog tarafından gerçekleştirildi.

Sosyal medya üzerinden 250 üzerinde gönüllüye iki anket uygulandı. Anketlerin ilki katılımcıların astrolojiye olan inancını ve kişilik özelliklerini ölçtü. İkincisinde ise kısa bir IQ testi yer aldı.

Astrolojiye inananlar IQ testinde daha az başarılı

Sonuçlara bakıldığında, astrolojiye inanan insanların daha narsist olduğu ve IQ testinde başarısız olduğu ortaya çıktı. Bu da araştırmanın sonucu olarak elimize bir veri veriyor.

Araştırma sonucu yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Astrolojiye inanan insanların inanmayanlardan daha fazla ‘ben odaklı’ olduklarını, kendilerini doğal bir lider olarak gördüklerini ve daha düşük zekâ seviyesine sahip olduklarını gözlemledik. Astrolojiye inanmayan insanların ise IQ testinde çok daha başarılı olduğunu bulduk”

Araştırmanın yazarları, astroloji gibi sahte bilimlere inanmanın eleştirel düşünmeyi zayıflattığını düşünüyor. İnsanların bu konularda daha dikkatli olması öneriliyor.

OKUYUN  Türkiye Eurovision'a yeniden mi katılacak? TRT Genel Müdürü açıklama yaptı