Yakın zaman önce hayvan hakları yasası meclise sunulmuştu. Kanuna göre hayvanlar, mal statüsünden çıkarılıp can statüsüne alınacaktı. Yani hayvanlara karşı işlenen suçlar, insanlara işlenmiş gibi kabul edilecekti. Gelen bilgilere göre kanunun bazı maddeleri kabul edildi.

Türkiye’de Hayvan Koruma Kanunu bulunuyor ancak içeriği nedeniyle bir işe yaramıyor. Özellikle hayvanlara karşı işlenen suçlara bir yaptırım yapılmıyordu. Konu ile ilgili atılan yeni adımlar, bu maddelerin değiştirilmesini sağlıyor. Yapılan değişiklikler sokak hayvanları için olumlu yönde ilerliyor.

İşte Hayvanları Koruma Kanunu’nun kabul edilen maddeleri

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu tarafından kabul edilen maddelerin başında, Hayvanları Koruma Kanunu’nun tanımlar bölümündeki “süs” ibaresinin kaldırılması yer alıyor. Ayrıca artık yalnız kişiler değil, tüzel kişiler de “ev hayvanı” sahiplenmiş olacaklar. Hayvan bakımevleri ise bundan böyle Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izniyle kurulacak ve hayvanların sağlığının korunmasını sağlayacak asgari şartları karşılayacak.

Yerel yönetimler, daha fazla hayvan bakımevi kuracak. Gönüllü kurumlarla ortaklaşa kurulacak bakımevleri, sahipsiz hayvanların korunduğu, sağlık kontrollerinin yapıldığı ve rahatça yaşayabildikleri yerler olacak. Özellikle yerel yönetimin alacağı kararla hayvan hastanesi kurulabilecek. Vatandaşlar ise yoldaşlarını kayıt altına aldırabilecek. Öte yandan artık hiçbir hayvan, sahibinin borcu nedeniyle haczedilemeyecek.

OKUYUN  Evde beslenen kedi ve köpeklere çip taktırma zorunluluğu! Yapmazsanız cezası büyük...