Son on yılda, ABD'li arıcılar yüksek kayıp oranları bildirdiler, bu da operasyonların devam etmesi için daha fazla koloninin değiştirilmesi gerektiği anlamına geliyordu. Nedenini anlamak için araştırmacılar çevresel stres faktörleri, hastalıklar, parazitler, pestisit maruziyeti ve beslenme konularına odaklandılar.

Bu, potansiyel olarak çevresel stres etkenlerinden bağımsız olarak bal arısı ömründe genel bir düşüşü gösteren ilk çalışmadır ve genetiğin arıcılık endüstrisinde görülen daha geniş eğilimleri etkileyebileceğini göstermekte. Çalışma, Scientific Reports dergisinde 14 Kasım 2022'de yayınlandı.

Anthony Nearman, "Arıları yetişkin olarak ortaya çıkmadan hemen önce koloni yaşamından izole ediyoruz, bu nedenle yaşam sürelerini azaltan her şey bu noktadan önce oluyor" dedi. Entomoloji Bölümü öğrencisi ve çalışmanın baş yazarı. "Bu, genetik bir bileşen fikrini ortaya koyuyor. Bu hipotez doğruysa, olası bir çözüme de işaret ediyor. Bazı genetik faktörleri izole edebilirsek, o zaman belki daha uzun ömürlü bal arıları üretebiliriz." dedi.

bal arıları (1)

Nearman, yaşam süresinin kısaldığını ilk olarak, entomoloji doçenti Dennis van Engelsdorp ile laboratuvarda yetişkin arı yetiştirmek için standartlaştırılmış protokoller üzerine bir çalışma yürütürken fark etti. Daha önceki çalışmaları tekrarlayan araştırmacılar, pupalar büyüdükleri balmumu hücrelerinden çıktıktan sonraki 24 saat içinde bal arısı kovanlarından arı pupaları topladılar. Toplanan arılar bir kuluçka makinesinde büyümeyi tamamladı ve daha sonra yetişkinler olarak özel kafeslerde tutuldu.

Nearman, doğal koşulları daha iyi taklit etmek için kafesteki arıların şekerli su diyetini sade su ile desteklemenin etkisini değerlendiriyordu ve 1970'lerde benzer deneylerde, kafesteki arılarının ortalama ömrünün, beslenmeden bağımsız olarak, kafesteki arıların ortalama ömrünün yarısı kadar olduğunu fark etti. Bu, son 50 yılda yayınlanmış laboratuvar çalışmalarının daha derin bir incelemesini beraberinde getirdi.

Dünya çekirdeği dönmeyi bıraktı ve tersine dönmeye başlamış olabilir! Dünya çekirdeği dönmeyi bıraktı ve tersine dönmeye başlamış olabilir!

Bir laboratuvar ortamı bir koloniden çok farklı olsa da, laboratuvarda tutulan arıların tarihsel kayıtları koloni arılarına benzer bir yaşam süresine işaret ediyor ve bilim adamları genellikle bir ortamda yaşam süresini azaltan izole faktörlerin diğerinde de azaltacağını varsayıyorlar. Daha önceki araştırmalar, gerçek dünyada daha kısa bal arısı ömürlerinin daha kısa yiyecek arama süresine ve daha düşük bal üretimine karşılık geldiğini de göstermişti.Araştırmacılar için sonraki adımlar, ABD'deki ve diğer ülkelerdeki bal arısı yaşam sürelerindeki eğilimleri karşılaştırmak olacaktır. Uzun ömürde farklılıklar bulurlarsa genetik, pestisit kullanımı ve yerel arı stoklarında virüslerin varlığı gibi potansiyel katkıda bulunan faktörleri izole edebilir ve karşılaştırabilirler.