Flinders Üniversitesi'nden paleontologlar ve Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden arkeologlar ve yerbilimciler, Chimbu Eyaletindeki zengin Nombe Rock Shelter (Nombe Kaya Sığınağı) fosil sahasına dağılmış antik kemikleri yeniden incelediler.

Araştırmadan elde edilen bulgular, soyu tükenmiş tazmanya kaplanı ve bir pandaya benzeyen Hulitherium tomasettii adlı bir keseli hayvan da dahil olmak üzere çok sayıda dev memeli türünün bölgede bir zamanlar yaşadığını ortaya koyuyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, dört ayak üzerinde hareket eden soyu tükenmiş iki büyük kanguru türü, bölgede 40.000 yıl boyunca hayatta kalmış olabilir.

Dört ayaklı kangurular 20.000 yıl öncesine kadar hayatta kalmayı başarmışlar

ANU Arkeoloji bilim profesörü Tim Denham, "Bu megafaunal türler gerçekten Avustralya'daki akrabalarından çok daha uzun süre hayatta kalmayı başardılarsa, bunun nedeni insanların Nombe bölgesini 20.000 yıl öncesine kadar nadiren ve az sayıda ziyaret etmesi olabilir" dedi.

Eski bir çiftliğin kalıntılarında bulundu: 17. yüzyıldan kalma Eski bir çiftliğin kalıntılarında bulundu: 17. yüzyıldan kalma

"Nombe kaya sığınağı, Yeni Gine'de on binlerce yıldır insanlar tarafından habitat edinilen tek yer ve çoğu Yeni Gine'ye özgü soyu tükenmiş megafaunal türlerin kalıntılarını hala korumayı başarıyor."

Papua-New-Guinea-Megafauna

Flinders Üniversitesi Paleontoloji Laboratuvarı'ndan araştırmanın ortak yazarı Profesör Gavin Prideaux, çalışmalarının daha önce Flinders paleontologları tarafından üretilen Kangaroo Adası'ndaki benzer kanıtlarla tutarlı olduğunu ve dört ayaklı kanguruların bazı yerlerde yaklaşık 20.000 yıl öncesine kadar yaşamış olabileceğini belirtiyor.

İnsan ziyaretlerinin az olması bu canlıları bir nebze korumuş olabilir

Nongefaro, Pila ve Nola topluluklarının yakınında bulunan Nombe Kaya Sığınağı, tarih öncesi çağlarda Highlands halkının göçebe grupları tarafından nadiren ziyaret edilirdi.

Nombe-Rock-Shelter

Gizli kalmış kaya sığınağı ilk olarak 1960'larda arkeologlar tarafından kazıldı, ancak saha çalışmasının en yoğun çalışmaları, arkeolog Dr. Mary-Jane Mountain tarafından 1971 ve 1980'de gerçekleştirildi. İlk araştırması, Nombe bölgesinin ilk ayrıntılı tanımını gerçekleştirdi ve  insanlık tarihini anlamamızı şekillendirmede çok önemli bir rol oynadı.